facebook-20


Resocialisatie trajecten

Mensen kunnen door uiteenlopende omstandigheden dusdanig uit het dagelijkse (werk)leven zijn geraakt, dat zij veel tijd, ervaring/oefening of (zelf)vertrouwen nodig hebben om 'de draad' richting de maatschappij weer op te kunnen pakken.

Kringloopwinkel de Kring in Meppel biedt enkele werk-/leerplekken aan in het kader van resocialisatie. Een dergelijke werkplek schept de mogelijkheid om (opnieuw) te kunnen wennen aan werk- en leefritme, de omgang met klanten/collega's, werkoverleg, het maken van/ houden aan afspraken, etc.

Er kan met hele kleine, veilige stappen begonnen worden. Naar gelang de behoefte en de draagkracht is, wordt er in gezamenlijk overleg gekeken naar eventuele uitbreiding van werkuren/werktaken.

Wij kijken niet met vooringenomen veronderstellingen naar het verleden of naar diagnoses. Een ieder die gemotiveerd is en vooruit wil, is -mits er plek is- welkom om te komen.

Ons bedrijf staat bij diverse instanties bekend om de gemoedelijke en open werksfeer. Om deze goede werksfeer te waarborgen èn ter bescherming van onze medewerkers, hanteren wij drie criteria om niet voor plaatsing in aanmerking te komen:

-actuele alcohol/(soft)drugsverslaving of actieve contacten in de (soft)drugsscene
-verbale/fysieke gewelddadigheid
-oneerlijkheid (liegen, oplichting, discriminatie, diefstal etc)

Wij verwachten van iedere medewerker een respectvolle en tolerante houding ten opzichte van collega's en klanten.  

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een plaatsing, neemt u dan contact met ons op en vraagt u naar eigenaar Lotte Kuik